• logo
 • osnovna stranica
 • Основни суд у Бањалуци

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Рад суда
 • Упуте грађанима
 • Разгледање списа

  Увид у списе судских предмета

  РАЗГЛЕДАЊЕ И ОБАВЈЕСТИ О СПИСИМА ПРЕДМЕТА

     Странке у поступку и њихови пуномоћници имају право разгледати списе, док се осталим особама које имају оправдан интерес може допустити разгледање списа уз поднесени захтјев.
  Разгледање списа се обавља у судској писарни на одређеном мјесту и под надзором вишег референта за управљање предметима.
  У одређеним законом прописаним случајевима (поступци гдје су укључене малољетне особе, развод брака и сл.) списе могу разгледати само странке, њихови пуномоћници и законом овлаштене особе.

   

  Разгледање списа је сваки радни дан од 9,00 до 11,00 сати.

     Странке, њихове пуномоћнике и друге овлаштене особе о стању предмета обавјештава виши референт за управљање предметима на темељу података из електронске базе података ЦМС и списа.
  Обавијест ће се ограничити на податке о томе у којем се стадију поступак налази. При давању обавијести забрањено је давати изјаве и коментаре о појединим судским одлукама и наредбама.

   

  У Основном суду у Бањој Луци као новина уведен је wеб сервис „Приступ судским предметима путем Интернета“ који омогућава странкама у поступку, њиховим законским заступницима и пуномоћницима (даље у тексту: корисници сервиса) увид у властити предмет путем Интернета, са изузетком предмета кривичног реферата. На овај начин корисници сервиса могу бити тренутно информирани о догађајима и промјенама који наступе приликом процесуирања предмета.

  779 ПРЕГЛЕДА
  • 1 - 1 / 1
  • 1