• logo
 • osnovna stranica
 • Основни суд у Бањој Луци

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Рад суда
 • Упуте грађанима
 • Разгледање списа

  Приступ судским предметима путем Интернета

  08.09.2022.

  Да бисте користили услугу приступа судским предметима путем wеб-а, требате од службеника пријемне канцеларије Основног суда у Бањој Луци, затражити потврду која садржава број вашег судског предмета (БСП) и Јединствени приступни код (ЈПК). Након што сте добили потврду која садржи БСП и ЈПК, приступите адреси:  хттпс://www.правосудје.ба/предмети

   

  Креирање корисничког рачуна (КР)

  Након што први пута приступите свом предмету користећи БСП и ЈПК имате могућност креирања

  корисничког рачуна (КР), који Вам омогућава да сами осмислите своје корисничко име и шифру

  (лозинку), који су Вам лако памтљиви.

  Кориснички рачун креирате избором поља „Административни панел“ или кликом на линк „Кориснички рачун (КР)“

   

  Предности и користи корисничког рачуна

  Кориснички рачун Вам омогућава обједињавање приступа за већи број судских предмета, за које посједујете ЈПК. Да бисте могли остварити приступ свим предметима у којима сте странка у поступку, потребно је да од надлежног суда затражите ЈПК за сваки од предмета којима желите приступати.

  Такођер, кориснички рачун Вам омогућава да сами осмислите своје корисничко име и шифру, те помоћу њих брже приступате свом предмету (предметима).

   

  Остваривање увида у већи број предмета путем корисничког рачуна

  Да бисте путем корисничког рачуна могли приступати већем броју предмета, потребно је да од

  надлежног суда затражите БСП и ЈПК за све предмете којима желите приступати путем Интернета.

  Након што Вам суд изда тражене потврде које садрже БСП и ЈПК, нови предмети ће се аутоматски придружити Вашем корисничком рачуну.

  Након што сте прибавили БСП и ЈПК за додатне предмете, може се догодити да се они не прикажу

  аутоматски у Вашем корисничком рачуну. Узроци томе могу бити сљедећи:

  −  Предмет за који Вам је издат ЈПК је, у међувремену, окарактерисан као предмет са

  ограниченим приступом због фазе у којој се налази, или због осјетљивости предмета.

  −  Такођер, могуће је да сте у различитим судским предметима регистровани под различитим

  иденфикаторима у различитим судским поступцима, те је због тога потребно да БСП и ЈПК

  придружите свом корисничком рачуну ручно, што можете урадити на сљедећи начин:

  Кликните на натпис „Административни панел“ на тамно сивој траци, одмах поред натписа „Увид у предмет“.

   

  Важно! Сачувајте активацијску поруку, јер она садржи ваше корисничко име и шифру.

   

  Креирање корисничког рачуна (КР) Вас ослобађа потребе за памћењем различитих ЈПК-ова.

  Приступ предметима путем wеб-а уз кориштење корисничког рачуна (КР) је посебно погодан за

  употребу адвокатима и странкама које имају већи број предмета пред судовима.

  Обавезно прочитати!

  ЈПК (Јединствени приступни код) је строго повјерљив и издат је у сврху информисања о судском

  предмету путем wеб-а. Особа којој је ЈПК додијељен одговорна је за његово неовлаштено

  објављивање и злоупотребу. У случају изгубљеног кода корисник је дужан без  одлагања обавијестити надлежни суд. У случају ангажовања адвоката, корисник не смије дати свој ЈПК адвокату или било ком трећем лицу. Адвокати имају право добити властити ЈПК за све предмете у којима се појављују као странке у поступку.

   

   

  За издавање ЈПК није потребно плаћати судску таксу сходно измјенама и допунама Закона о судским таксама, који је објављен је Службеном гласнику Републике Српске“ под бројем  67/20.

   

  Увид у списе судских предмета

  РАЗГЛЕДАЊЕ И ОБАВЈЕСТИ О СПИСИМА ПРЕДМЕТА

     Странке у поступку и њихови пуномоћници имају право разгледати списе, док се осталим особама које имају оправдан интерес може допустити разгледање списа уз поднесени захтјев.
  Разгледање списа се обавља у судској писарни на одређеном мјесту и под надзором вишег референта за управљање предметима.
  У одређеним законом прописаним случајевима (поступци гдје су укључене малољетне особе, развод брака и сл.) списе могу разгледати само странке, њихови пуномоћници и законом овлаштене особе.

   

  Разгледање списа је сваки радни дан од 9,00 до 11,00 сати.

     Странке, њихове пуномоћнике и друге овлаштене особе о стању предмета обавјештава виши референт за управљање предметима на темељу података из електронске базе података ЦМС и списа.
  Обавијест ће се ограничити на податке о томе у којем се стадију поступак налази. При давању обавијести забрањено је давати изјаве и коментаре о појединим судским одлукама и наредбама.

   

  У Основном суду у Бањој Луци као новина уведен је wеб сервис „Приступ судским предметима путем Интернета“ који омогућава странкама у поступку, њиховим законским заступницима и пуномоћницима (даље у тексту: корисници сервиса) увид у властити предмет путем Интернета, са изузетком предмета кривичног реферата. На овај начин корисници сервиса могу бити тренутно информирани о догађајима и промјенама који наступе приликом процесуирања предмета.

  1608 ПРЕГЛЕДА
  • 1 - 2 / 2
  • 1