• logo
 • osnovna stranica
 • Основни суд у Бањој Луци

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Надлежност суда

  НАДЛЕЖНОСТ СУДА

   

   

  Законом о судовима Републике Српске („Службени гласник РС“ број 37/12 и 44/15) одређена је надлежност Основног суда у Бањој Луци.

   

  Према члану 26. став (1) тачка а) Закона, Суд је мјесно надлежан за подручје града Бања Лука и општине Лакташи.

   

  Према члану 30. Закона, Суд је стварно надлежан да у првом степену суди:

   

  а)      у кривичним предметима:

   

  1)   за кривична дјела за која је законом прописана као главна казна – новчана казна или казна затвора до десет година, ако посебним законом није одређена надлежност другог суда,

  2) за кривична дјела за која је посебним законом одређена надлежност основног суда,

  3) за кривична дјела за која је Суд Босне и Херцеговине пренио надлежност на Суд,

  4) за било који кривични поступак против малољетника,

  5) да поступа током истраге и након подизања оптужнице у складу са законом,

  6) да одлучује о ванредним правним лијековима када је то законом превиђено,

  7) да одлучује о брисању осуде и престанку мјера безбједности и правних посљедица осуде, на

       основу судске одлуке,

  8) да поступа по молбама за помиловање у складу са законом.

   

  б)     у грађанским предметима:

   

  1) у свим грађанским споровима,

  2) у ванпарничном поступку.

   

  в)  у прекршајним предметима:

   

  1) у свим прекршајним предметима,

  2) о захтјевима за понављање прекршајног поступка.

   

  г)  у другим предметима:

   

  1) да спроводи извршни поступак, ако законом није другачије одређено,

  2) да одређује мјере обезбјеђења, ако законом није другачије одређено,

  3) да рјешава у посебним поступцима, ако законом није другачије одређено,

  4) да пружа правну помоћ судовима у Босни и Херцеговини,

  5) да врши послове међународне правне помоћи, ако законом није одређено да неке од тих

       послова врши окружни суд,

  6) да врши послове уписа регистрације удружења грађана,

  7) да врши друге послове одређене законом.

  3073 ПРЕГЛЕДА
  • 1 - 1 / 1
  • 1