• logo
 • osnovna stranica
 • Основни суд у Бањој Луци

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  ЗАШТО ОДАБРАТИ МЕДИЈАЦИЈУ

  03.02.2023.

  ЗАШТО ОДАБРАТИ МЕДИЈАЦИЈУ  

  361 ПРЕГЛЕДА
  Пратећи документи
 • ЗАСТО ОДАБРАТИ МЕДИЈАЦИЈУ
 • СЕДМИЦЕ СУДСКОГ ПОРАВНАЊА – од 22. новембра до 03. децембра 2021. године

  29.09.2021.

  У Основном суду у Бањој Луци у периоду од 22. новембра до 03. децембра 2021. године  биће одржане "Седмице судског поравнања".

   

  Ријеч је о активности која даје добре резултате јер су примјетне појачане активност судова у периоду имплементације а иста се спроводи у свим првостепеним и другостепеним судовима у БиХ на иницијативу Високог судског и тужилачког савјета БиХ. Судији се даје могућност да активније настоји да странке закључе судско поравнање, на начин да може, када оцијени да је то основано, странкама предложити како да се нагоде, водећи рачуна о жељама странака, природи спора, односима међу странкама и другим околностима.

   

  Циљ организовања "Седмице судског поравнања" јесте рјешавање што је могуће већег броја предмета мирним, споразумним путем у спору о предмету спора, у скраћеном поступку, који смањује трошкове, а спорови се брже рјешавају. На овај начин се жели извршити позитиван утицај на ефикасност судских поступака те промјену приступа суда и странака рјешавању спорова, гдје се као приоритет поставља брзо и ефикасно рјешавање предмета.

   

  Више информација у обрасцу „ОБАВИЈЕСТ ЗА СТРАНКЕ“ који се налази у пратећим документима

  585 ПРЕГЛЕДА

  СЕДМИЦЕ СУДСКОГ ПОРАВНАЊА – од 7. до 18. јуна 2021. године

  24.05.2021.

  СЕДМИЦЕ СУДСКОГ ПОРАВНАЊА – од 7. до 18. јуна 2021. године

   

   

  У Основном суду у Бањој Луци у периоду од 7. до 18. јуна 2021. године  биће одржане "Седмице судског поравнања".

   

  Ријеч је о активности која даје добре резултате јер су примјетне појачане активност судова у периоду имплементације а иста се спроводи у свим првостепеним и другостепеним судовима у БиХ на иницијативу Високог судског и тужилачког савјета БиХ. Судији се даје могућност да активније настоји да странке закључе судско поравнање, на начин да може, када оцијени да је то основано, странкама предложити како да се нагоде, водећи рачуна о жељама странака, природи спора, односима међу странкама и другим околностима.

   

  Циљ организовања "Седмице судског поравнања" јесте рјешавање што је могуће већег броја предмета мирним, споразумним путем у спору о предмету спора, у скраћеном поступку, који смањује трошкове, а спорови се брже рјешавају. На овај начин се жели извршити позитиван утицај на ефикасност судских поступака те промјену приступа суда и странака рјешавању спорова, гдје се као приоритет поставља брзо и ефикасно рјешавање предмета.

   

  Више информација у обрасцу „ОБАВИЈЕСТ ЗА СТРАНКЕ“ који се налази у пратећим документима

  672 ПРЕГЛЕДА
  Пратећи документи
 • ОБАВИЈЕСТ ЗА СТРАНКЕ.
 • Седмице судске нагодбе

  29.03.2019.

  „Седмице судске нагодбе“

   

  Поштовани,

   

  Овим путем желимо да Вас информишемо о провођењу активности „Седмице судске нагодбе“ у нашем Суду.

   

  На иницијативу Високог судског и тужилачког вијећа БиХ у свим првостепеним и другостепеним судовима у БиХ организује се активност „Седмице судске нагодбе“.  

   

   

  Период имплементације активности је 13.-24. мај 2019. године.

   

   

  Циљ организовања „Седмица судске нагодбе“ јесте рјешавање што је могуће већег броја предмета мирним путем, у скраћеном поступку, који је економичнији и бржи за странке.  На овај начин се жели извршити позитиван утјецај на ефикасност судских поступака те промјену приступа суда и странака рјешавању спорова, гдје се као приоритет поставља брзо и ефикасно рјешавање, с акцентом на задовољство странака на исход спора и услугу суда.

   

  У складу са наведеним позивамо све заинтересоване странке, а чији се предмети воде пред овим Судом, да у наведеном периоду приступе суду те ријеше свој предмет судском нагодбом.

   

  Уколико желите Ваш предмет ријешити судском нагодбом то можете учинити на начин да информишете судију који води Ваш предмет, на један од сљедећих начина:

   

  -       самостално или преко свог заступника упутите писмени приједлог за закључење судске нагодбе;

  -       самостално или преко заступника контактирајте судију како би заједнички договорили термин за рочиште за склапање судске нагодбе;

  -       заједно са супротном странком, те заступником уколико га имате, у току наведеног периода, приступите на суд са приједлогом за закључење судске нагодбе.

   

   

  Предности судске нагодбе

   

  Судска нагодба представља:

   

  Краћи и ефикаснији поступак

   

  Ваш спор се окончава закључивањем судске нагодбе пред првостепеним судом. Споразум странака се уноси у записник који странке потписују. Судска нагодба има статус извршне исправе, без другостепеног жалбеног поступка у предмету.

   

   

  Јефтинији поступак

   

  Судска нагодба је привилегована са аспекта плаћања судске таксе, а према одредбама Закона о судским таксама. Закључивање споразума међу странкама знатно скраћује вријеме трајања спора, те на тај начин редуцира и остале потенцијалне трошкове настале у вези са судским поступком.

   

  Једноставнији поступак

   

  У случају да се спор ријеши закључењем судске нагодбе странке и суд су поштеђени дуготрајног вођења поступка, непотребног прибављања и извођења доказа, одлагања/одгађања рочишта, дуготрајног поступка намирења, евентуалног другостепеног поступка те додатних трошкова који настају при томе. 

   

  Сигурност и повјерење

   

  Судска нагодба је извршна исправа – странке су у обавези поступити према договору наведеном у записнику о судској нагодби, једнако као по правоснажној и извршној пресуди. У случају да дужник ипак не поступи по постигнутој нагодби, на основу ње је могуће покренути поступак за принудну наплату (извршни поступак). Тиме се странке ослобађају додатног вођења парничног поступка пред судом.

   

  Предност рјешења спора између странака закључењем судске нагодбе је и очување пословне сарадње или приватних односа између странка у поступку. Приликом закључења судске нагодбе странке саме бирају начин рјешења спора и нагодба представља њихов међусобни договор. У том случају истински сами одлучујете о судбини Вашег спора.

  1017 ПРЕГЛЕДА

  Седмица судског поравнања у периоду 12. - 23. новембар 2018. године

  10.10.2018.

  Обавјештавамо странке да ће се у Основном суду  у Бањој Луци, у периоду 12. - 23. новембра 2018. године одржати седмица судског поравнања, на иницијативу Високог судског и тужилачког савјета БиХ.

              Циљ овог организовања је рјешавање што је могуће већег броја предмета мирним путем, у скраћеном поступку, који је економичнији и бржи за странке

  1001 ПРЕГЛЕДА
  Пратећи документи
 • Обавијест за странке
 • ЗАШТО ОДАБРАТИ МЕДИЈАЦИЈУ

  06.02.2018.
  ЗАШТО ОДАБРАТИ МЕДИЈАЦИЈУ
  982 ПРЕГЛЕДА
  Пратећи документи
 • ЗАШТО ОДАБРАТИ МЕДИЈАЦИЈУ
  • 1 - 6 / 6
  • 1