• logo
 • osnovna stranica
 • Основни суд у Бањој Луци

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Рад суда
 • Упуте грађанима
 • Жалбе на судске одлуке

  ЖАЛБЕ НА СУДСКЕ ОДЛУКЕ

  21.02.2013.
  Пријем жалби на судске одлуке Основног суда у Бањалуци врши се сваки радни дан од 08:30 до 15:30 часова, у пријемном канцеларији овог суда.

  Странка у поступку која није задовољна судском одлуком, може уложити жалбу након што јој је писмена судска одлука достављена. Судска одлука садржи поуку о правном лијеку.
   Рок за изјављивање жалбе одређен је у правној поуци. Жалба се предаје у просторији за пријем писмена овог суда. Суд примјерак жалбе доставља противној страни која у одређеном року може доставити одговор на жалбу.
  951 ПРЕГЛЕДА
  • 1 - 1 / 1
  • 1