• logo
 • osnovna stranica
 • Основни суд у Бањој Луци

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Огласна табла
 • Важне информације
 • Судски вјештаци и тумачи

  Судски вјештаци

  Судски вјештаци

  Суд може, на приједлог странке, одредити извођење доказа вјештачењем кад је ради утврђивања или разјашњења одређене чињенице потребно стручно знање којим суд не располаже.

  Налаз и мишљење, односно извјештај вјештака садржи запажања и закључке вјештака везано за одређени предмет вјештачења и он је доказ, логички облик поступка у доказивању уз навођење разлога и аргумената за одређену тврдњу на основу закона, прописа, правила струке, искуства и вјештине. О њему се расправља и погрешно  га је сматрати премисом.

  Мишљење вјештака суд оцјењује као и друге доказе, по свом увјерењу на основу савјесне и брижљиве процјене доказа. Због тога, иако суд не располаже са стручним знањем из предмета вјештачења, овлаштен је да цијени Налаз и мишљење вјештака као и друге доказе, јер ако тако не би поступао био би потчињен мишљењу вјештака, а то је неприхватљиво.

  На wеб страници , можете пронаћи више информација о самом испиту за судског вјештака, гдје се налазе и документи са ажурираним листама судских вјештака Републике Српске

   

  Листе су објављене у сљедећим „Службеним гласницима Републике Српске“:

  Листа вјештака 21/11, 31/12, 110/12, 57/14, 61/16)

  Листа правних лица са обављање послова вјештачења 38/11, 57/14

   

  Листа судских тумача 56/08, 88/09, 7/10, 67/10, 131/10, 48/11, 20/12, 77/12, 12/13, 52/13 , 89/13, 19/14, 56/14, 97/14, 37/15, 92/15, 56/16, 38/17

  • 1 - 1 / 1
  • 1