• logo
 • osnovna stranica
 • Основни суд у Бањалуци

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Реализован правни оквир Политике сигурности ПИС-а БиХ

  21.12.2021.

  Окружни привредни суд у Источном Сарајеву је међу првим правосудним институцијама успјешно реализовао правни оквир који укључује доношење и усвајање низа аката, који уз Политику сигурности правосудног информационог система Босне и Херцеговине представљају свеобухватни правни систем заштите правосудног информационог система и његових ресурса, а посебно података који се помоћу њега чувају и обрађују од непожељних догађаја који могу наштетити интегритету, ефикасности и угледу како нашег суда, тако и правосуђа у цијелости.

  Обзиром да је суд смјештен у згради Службе за заједничке послове Владе Републике Српске, те је и с те стране било потребно прилагодити прописе актуелним прописима сигурносних политика Владе Републике Српске, наш суд је правовремено извршио низ активности усмених договора, те потписивања споразума и протокола, како би већ 9. септембра 2021. године као прва правосудна институција у Босни и Херцеговини реализовао поменути правни оквир.

  Високо судско и тужилачко вијеће Босне и Херцеговине (ВСТВ БиХ) је на сједници одржаној 8. и 9.11.2016. године усвојило Политику сигурности правосудног информационог система Босне и Херцеговине (Политика сигурности). Политика сигурности представља резултат активности усмјерених на јачање сигурности правосудног информационог система и у њему похрањених података. Иста представља кровни документ којим се уређује управљање сигурношћу правосудног информационог система Босне и Херцеговине и истовремено утврђују минимална обавезујућа правила која се односе на поступање, приступ, обраду, чување и пренос података унутар правосудног информационог система. Политика сигурности истовремено има за циљ подићи ниво свијести запослених у правосуђу о значају заштите информација и унаприједити њихова знања о примјени принципа информационе сигурности, те осигурати адекватну заштиту од могућих ризика по правосудни информациони систем и у њему похрањених информација.

  Окружни привредни суд у Источном Сарајеву је још у мају 2021. године започео процес израде и усвајања аката који произилазе из Политике сигурности, те је 09.09.2021. године донесено и усвојено сљедеће:
  1. Одлука којом се утврђује каталог сервиса;
  2. Садржај евиденције о овлаштењима за приступ корисника ресурсима, подацима и информацијама;
  3. Евиденција о овлаштењима за приступ корисника ресурсима, подацима и информацијама;
  4. Правилник о категоризацији, чувању и кориштењу података;
  5. Овлаштења за приступ сервер соби у правосудној институцији;
  6. Протокол о начину приступа заштићеним просторима Окружног привредног суда у Источном Сарајеву;
  7. Споразум о техничкој сарадњи;
  8. Одлука о обавезном начину чувања бацкуп-а података;
  9. Листа особа овлаштених за изношење преносних носача података изван правосудне институције:
  10. Попис ресурса у надлежности правосудне институције у/на којима се користе административни и сервисни налози и сифре;
  11. Процедура за поступање у случају ванредног догађаја.

  Приказана вијест је на:
  777 ПРЕГЛЕДА
  Копирано
  Повратак на врх

  Реализован правни оквир Политике сигурности ПИС-а БиХ

  21.12.2021.

  Окружни привредни суд у Источном Сарајеву је међу првим правосудним институцијама успјешно реализовао правни оквир који укључује доношење и усвајање низа аката, који уз Политику сигурности правосудног информационог система Босне и Херцеговине представљају свеобухватни правни систем заштите правосудног информационог система и његових ресурса, а посебно података који се помоћу њега чувају и обрађују од непожељних догађаја који могу наштетити интегритету, ефикасности и угледу како нашег суда, тако и правосуђа у цијелости.

  Обзиром да је суд смјештен у згради Службе за заједничке послове Владе Републике Српске, те је и с те стране било потребно прилагодити прописе актуелним прописима сигурносних политика Владе Републике Српске, наш суд је правовремено извршио низ активности усмених договора, те потписивања споразума и протокола, како би већ 9. септембра 2021. године као прва правосудна институција у Босни и Херцеговини реализовао поменути правни оквир.

  Високо судско и тужилачко вијеће Босне и Херцеговине (ВСТВ БиХ) је на сједници одржаној 8. и 9.11.2016. године усвојило Политику сигурности правосудног информационог система Босне и Херцеговине (Политика сигурности). Политика сигурности представља резултат активности усмјерених на јачање сигурности правосудног информационог система и у њему похрањених података. Иста представља кровни документ којим се уређује управљање сигурношћу правосудног информационог система Босне и Херцеговине и истовремено утврђују минимална обавезујућа правила која се односе на поступање, приступ, обраду, чување и пренос података унутар правосудног информационог система. Политика сигурности истовремено има за циљ подићи ниво свијести запослених у правосуђу о значају заштите информација и унаприједити њихова знања о примјени принципа информационе сигурности, те осигурати адекватну заштиту од могућих ризика по правосудни информациони систем и у њему похрањених информација.

  Окружни привредни суд у Источном Сарајеву је још у мају 2021. године започео процес израде и усвајања аката који произилазе из Политике сигурности, те је 09.09.2021. године донесено и усвојено сљедеће:
  1. Одлука којом се утврђује каталог сервиса;
  2. Садржај евиденције о овлаштењима за приступ корисника ресурсима, подацима и информацијама;
  3. Евиденција о овлаштењима за приступ корисника ресурсима, подацима и информацијама;
  4. Правилник о категоризацији, чувању и кориштењу података;
  5. Овлаштења за приступ сервер соби у правосудној институцији;
  6. Протокол о начину приступа заштићеним просторима Окружног привредног суда у Источном Сарајеву;
  7. Споразум о техничкој сарадњи;
  8. Одлука о обавезном начину чувања бацкуп-а података;
  9. Листа особа овлаштених за изношење преносних носача података изван правосудне институције:
  10. Попис ресурса у надлежности правосудне институције у/на којима се користе административни и сервисни налози и сифре;
  11. Процедура за поступање у случају ванредног догађаја.